برای ثبت شکایات میتوانید با تلفن های ما تماس بگیرید و یا حضوری به آدرس ذکر شده در سایت مراجعه فرمایید و یا اینکه فرم مربوطه در قسمت تماس با ما را پر کرده تا شکایات شما بررسی گردد.